Kombinované kypřiče SATURN III

Charakteristika stroje

Kombinované kypřiče SATURN III jsou představitely progresivní technologie pro dokonalou předseťovou přípravu půdy. Vhodnou kombinací pracovních orgánů je docíleno vytvoření stejnorodého seťového lože během jednoho přejezdu pole. Přední drobící válce doplněné srovnávací lištou urovnávají a mísí povrchovou vrstvu. Dvě řady šípových radliček v kypřící části umožňují dokonale mělce a přesně zpracovávat seťové lože. Radličky jsou proti případnému přetížení jištěny pružinovým mechanizmem nebo střižným šroubem. Zadní drobící válce doplněné srovnávací lištou rozbíjejí a drobí hroudy a skývy a srovnávají nepravidelnosti povrchu. Těžké Crosskill válce zaručují opětovné utužení půdy. Vpředu stroje jsou umístěny kypřiče stop tahače s automatickým jištěním.

PRO CENOVOU KALKULACI NÁS KONTAKTUJTE NA TEL.: +420 724 102 080

email: jvagrotrade@seznam.cz; jvagrotrade@jvagrotrade.cz

                            

Výhody

  • – Možnost nastavení přítlačné síly na přední drobící válce a zadní utužovací crosskill válce
  • – Přesně dodržená pracovní hloubka, což je důležité pro vytvoření seťového lože, zejména pro cukrovou řepu, ale i jiné plodiny vyžadující přesné a mělké zpracování
  • – Opotřebitelné díly jsou vyrobeny ze speciální otěruvzdorné oceli
  • – Pro oblasti s vlhkými půdami možnost osazení stroje prutovými utužovacími válci místo crosskill válců
  • – Systém konstrukce stroje umožňuje nastavit velikost síly, která je strojem přenášena na zpracovávanou půdu, což snižuje tahový odpor stroje a umožňuje přesně nastavit požadovanou hloubku zpracování